Startsida Umeå kommun

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PuL) är till för att skydda människors personliga integritet när personuppgifter samlas in, registreras, lagras eller bearbetas. Till personuppgifter räknas all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet, både texter och bilder. Uppgifter om dig kan exempelvis vara ditt personnummer, namn eller adress.  

Information om personuppgiftslagen
(Datainspektionens webbplats)

Krav på information

Lagen kräver att kommunen ska informera dig om vad och hur kommunen tänker använda de uppgifter som du lämnar. Du kan godkänna (ge samtycke) hur dina personuppgifter ska få användas. Du kan också ta tillbaka ett samtycke. Det finns också vissa områden där kommunen inte behöver begära ditt godkännande utan kan använda vissa uppgifter.

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen (pdf)

Ansvar för behandling av personuppgifter

Varje nämnd eller styrelse har ansvar för hur personuppgifter behandlas inom deras ansvarsområde. Varje nämnd har utsett  ett personuppgiftsombud som ska se till att uppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

Kontakt

Om du vill ha kontakt med ett personuppgiftsombud ska du kontakta kansliet för den nämnd det handlar om. Om du inte vet vilken nämnd du ska vända dig till, kontakta:

Kommunstyrelsens nämndskansli
090-16 10 00 (växel)
namndskansliet@umea.se

Kontakta nämnder och kanslier

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.