Handelsbanken

Handelsbanken

Westerbottens Enskilda Banks byggnad vid Rådhusparken är resultatet av en inbjuden arkitekttävling 1893. Redan tidigare hade Viktor Åström, som ritat Stora hotellets byggnad på andra sidan parken, ombetts lämna in ett förslag som dock inte vann gehör.

Vann tävlingen gjorde stockholmsarkitekten Ernst Stenhammar. Han tillhörde, liksom Isak Clason i tävlingsjuryn, den generation arkitekter som strävade efter äkthet i materialen och efter fasadkompositioner som återspeglade byggnadernas inre.

Med ett formspråk som associerar till de svenska vasaslotten: fasader i rött tegel och fönsteromfattningar i ljusgrå natursten, avrundade hörn och mäktiga trapphustorn uttrycker bankbyggnaden kraft och pålitlighet.

Handelsbanken

Handelsbanken, Storgatan 48

Fler historiska byggnader                               Tillbaka till startsidan för Historia
Dela
Sidan uppdaterad 2010-08-31 av Håkan Göransson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!