Startsida Umeå kommun
fairtradecity umeå

Umeå är Fairtrade City 2018

Umeå är stolt över att vara en diplomerad Fairtrade City sedan 2013. Genom att arbeta för en rättvis handel och etisk konsumtion vill Umeå bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor i länder med utbredd fattigdom.

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som är till för att skapa en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär

 • att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling
 • att det bedrivs ett aktivt informationsarbete
 • att det erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

Engagera dig, bli en Fairtrade-ambassadör!

Vi behöver fler aktiva Fairtrade ambassadörer i Umeå som vill vara med och skapa ett hållbart samhälle. Fairtrade City Umeå erbjuder utbildningstillfällen och nätverksträffar.

Efter avslutad utbildning får du ett intyg på att du är ambassadör för Fairtrade och ingår då i ett nätverk för ambassadörer. Ambassadörerna är en viktig del för att kunna planera och genomföra Fairtrade-aktiviteter under året på tex. Brännbollsyran och Umeågalan.

Fairtrade Sverige har tagit fram en webbaserad ambassadörsutbildning som är öppen för alla att genomföra.

Du hittar utbildningen här

Kontakta gärna oss för att veta mer: erica.ohlsson@umea.se

Styrgrupp Fairtrade City Umeå

Styrgruppen är navet i det lokala engagemanget för en mer rättvis handel. Styrgruppen ska skapa en bred förankring i samhället genom att bestå av representanter från kommunen, näringslivet och civilsamhället. Styrgruppen arbetar gemensamt för att samordna och arrangera informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel.

Styrgruppen består av:

 • Umeå kommun, representerad av
  Erica Ohlsson, samordnare Fairtrade City Umeå
  Philip Näslund, miljösamordnare
  Elisabeth Kristoffersson, konsumentrådgivare
  Katharina Radloff, miljöstrateg
  politikerna Nasser Mosleh (MP) och Gunnel Lagerkvist (C).
 • Visit Umeå
 • Coop Nord
 • Lidl
 • Svenska kyrkan i Umeå
 • SAK-Socialt arbetskooperativ, Umeå
 • ABF, Umeå
 • Lärarförbundet, Umeå

Det övergripande målet för Umeå kommun är att ”Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet”. För att klara det behöver kommunen arbeta med områden som går utanför kommunens geografiska gräns, ett sådant område är social hållbarhet. Arbetet har en stor förankring till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Kontakt

Erica Ohlsson
samordnare Fairtrade City
Umeå kommun
090-16 16 79
erica.ohlsson@umea.se

Bli en ambassadör

Vi söker fler ambassadörer!Kontakta oss för att veta mer och anmäla dig till nätverket.

erica.ohlsson@umea.se 

Sidan har granskats 2018-09-14

Sidans kortadress: www.umea.se/fairtradecity

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.