Startsida Umeå kommun
Holmsund 2:62

Ärendet är avslutat 2012-09-30

Holmsund 2:62

Preliminärt syfte med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för verksamhet avseende hantering av fisk. Ett annat syfte är att möjliggöra en utgångspunkt för fiskeutflykter inom turism inom planområdet.

Projektet innehåller


Verksamhet för hantering av fisk
Utgångspunkt för fiskeutflykter

Preliminär tidplan


samråd till och med 28/4 2011

Handläggare

Annalena Hansson
Planarkitekt
Telefon: 090-16 14 21
Mejl

Diarienummer


PLA 10-64

Planbeställare


Fredrik Jonsson

Fastighetsägare


-

Status och handlingar

Startskede
Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 13/12 2010.
Planen handläggs med normalt planförfarande, dvs både samrådsskede och utställningsskede.

Samråd
till och med 28/4 2011
Planbeskrivning samråd 2011-04-06
Plankarta samråd 2011-04-06
Genomförandebeskrivning samråd 2011-04-06
Miljökonsekvensbeskrivning 2011-04-06

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.