Holmsund 2:62

Ärendet är avslutat 2012-09-30

Holmsund 2:62

Preliminärt syfte med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för verksamhet avseende hantering av fisk. Ett annat syfte är att möjliggöra en utgångspunkt för fiskeutflykter inom turism inom planområdet.

Projektet innehåller


Verksamhet för hantering av fisk
Utgångspunkt för fiskeutflykter

Preliminär tidplan


samråd till och med 28/4 2011

Handläggare

Annalena Hansson
Planarkitekt
Telefon: 090-16 14 21
Mejl

Diarienummer


PLA 10-64

Planbeställare


Fredrik Jonsson

Fastighetsägare


-

Status och handlingar

Startskede
Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 13/12 2010.
Planen handläggs med normalt planförfarande, dvs både samrådsskede och utställningsskede.

Samråd
till och med 28/4 2011
Planbeskrivning samråd 2011-04-06
Plankarta samråd 2011-04-06
Genomförandebeskrivning samråd 2011-04-06
Miljökonsekvensbeskrivning 2011-04-06

Dela
Sidan uppdaterad 2013-06-03 av Inger Södermark Plan och bygg
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!