Startsida Umeå kommun

Ålidhöjd

Området ligger öster om Universitetet, ca 4 km från centrum. Det byggdes under senare delen av 80-talet. Gångavstånd till Ålidhem centrum med dess rika affärsutbud. Lägenheterna finns i punkthus och marknära bostäder. En del studentbostäder är uppförda inom området. Bostäderna upplåts med hyresrätt eller bostadsrätt. I närheten ligger IKSU-hallen med nybyggt badhus, gym, bastu, solarier, tennis, squash, badminton och restaurang. Cykelvägar finns till Nydalasjöns rekreationsområde med äventyrsbad. Goda bussförbindelser finns till centrum.

Här hittar du mer information om Ålidhemsområdet.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.