Startsida Umeå kommun
Kusten

Plan för utveckling av Umeås kust

2013 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för kusten. Planen lyfter fram långsiktigt hållbara utvecklingsmöjligheter för boende, näringsverksamheter och friluftsliv samtidigt som natur- och kulturvärden ska bevaras.

Planen utvecklar resonemang kring hur kusten på bästa sätt kan bidra till att stärka Umeås attraktionskraft, utvecklingsbara bebyggelseområden identifieras och riktlinjer för gemensamma anläggningar anges.

Tillgång till havet

En viktig fråga är allmänhetens tillgång till strandområden vid kusten. Sandstränderna utgör, tillsammans med ett 20-tal andra platser, strategiska besökspunkter med potential att fungera som bas för kustlandets framtida utveckling. I dag är det många gånger svårt att hitta till platser för att uppleva havet och många av de föreslagna platserna är inte helt tillgängliga. Vid kommande planering är det viktigt att dessa platser blir lätta att ta sig till.

Se havet

Se havet. Allmänhetens tillgänglighet har haft stort fokus i planarbetet och ett 20-tal fina platser att uppleva havet längs hela kusten pekas ut.

Tio havsbad

Umeå tio havsbad. Några av länets finaste sandstränder ligger som ett pärlband vid Sörmjöle och Norrmjöle. Att lyfta dessa som resurs för friluftsliv är en planidé som fått stor uppmärksamhet.

Ny bebyggelse och gemensamma båtanläggningar

I planen pekas områden ut för ny vattennära bebyggelse. En princip har varit att visa på lägen för gemensamma båtanläggningar istället för enskilda bryggor och pirar för varje nytt bebyggelseområde. Planen lyfter även upp natur- och kulturmiljöer.

Läs planhandlingen

Översiktsplanen samt det så kallade Yttrande efter utställning finns att ladda ner här nedanför.

Översiktsplan för kusten (pdf, 5 MB)

Översiktsplan för kusten (pdf, för utskrift, 26,8 MB)

Yttrande efter utställning (lågupplöst pdf, 4 MB)

Kartor för olika delområden

Delområde 1 — Norrbyns skärgård
Delområde 2 — Norrbyn
Delområde 3 — Blågrundsudden
Delområde 4 — Norrmjöle Sörmjöle
Delområde 5 — Obbola
Delområde 6 — Holmsund
Delområde 7 — Täftefjärden
Delområde 8 — Skeppsvik
Delområde 9 — Ostnäs

Skede i översiktsplanprocessen

Samråd kring planen skedde 26 april—24 juni 2010 och planen var utställd 7 december—7 februari 2013. Antagande i fullmäktige skedde 17 juni 2013. Planen har vunnit laga kraft.

ÖPL-process
Avgränsning av älvslandskapet

Avgränsningen av kustområdet följer i stort sett den gällande kustplanens gränser. Norrbyskär och Holmön omfattas inte av planen, utan berörs bara när det gäller planering för båtlivet. Norrbyskär omfattas av gällande områdesbestämmelser. Klicka på kartan för att se en större karta.

Kontakt

Pernilla Helmersson
planerare
090-16 11 95
070-611 75 57
pernilla.helmersson@umea.se

Doris Grellmann
naturvårdsplanerare
90-16 16 69
073-079 57 38
doris.grellmann@umea.se

Sidan har granskats 2018-09-18

Sidans kortadress: www.umea.se/kusten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.