Rådhusparken 140403

Rådhusparken

Ombyggnaden av Rådhusparken ingår i som en del av Staden mellan broarna. Den nya parken kommer att bli en vacker, grön mötesplats med fin utsikt över älven. Den övre delen av parken får en historisk utformning medan delen närmast älven får en modern utformning anpassad till det nya kulturhuset. Det blir även betydligt fler cykelparkeringar kring parken.

Ombyggnaden av Rådhusparken omfattar området från Storgatan ner till älven. Ombyggnaden av Storgatan ingår inte i projektet utan kommer att ske den dag Rådhustorget byggs om.

Grön mötesplats året om

Viktiga utgångspunkter i förslaget är att utveckla stadens möte med älven, att ta tillvara historiska kvaliteter och inte minst att stärka Rådhusparken som grön mötesplats, året om. Landskapsarkitekten Ulf Nordfjell, Ramböll, har formgett förslaget som snart blir verklighet. Gestaltningen har en tydlig utgångspunkt i platsens karaktär och funktion, både vad gäller helhet och i detaljer. Den övre delen av parken får en historisk utformning medan delen närmast älven blir mer modern, anpassad till det nya kulturhuset. Parken byggs med genuina material av hög kvalitet och de träd som planteras köps in i stora storlekar. Upplevelsen av årstidsväxlingar stärks med vacker belysning och uppvärmda sittplatser.

Bättre utsikt över älven

Ytan där Trädgård i norr låg får en öppen utformning så att utsikten över älven från Rådhuset och Rådhusparken förbättras. Kajen utformas med generösa sittvänliga träterasser. Planteringsytor med gräs och prydnadsapel ger ytan karaktär och årstidsväxling. Det är det program för Staden mellan broarna som antogs av kommunstyrelsen 2008 som har legat till grund för förslaget till ombyggnad av parken.

Tidplan

Ombyggnaden planeras påbörjas i augusti 2013 och den nedre parkdelen beräknas vara färdig under försommaren 2014.

Följ ombyggnaden via webbkamera

Följ ombyggnaden av Rådhusparken i Umeå, etapp 1. Webbkameran är belägen på gamla Brandstationen vid Strandleden. I bakgrunden syns den nya Kulturväven, Umeås nya kulturhus.

Titta på webbkamera

Rådhusparken
Rådhusparken
Rådhusparken
Rådhusparken
Rådhusparken
Rådhusparken
Kontakt
Anna Flatholm
stadsträdgårdsmästare
090-16 14 44
070-334 61 44
mejl
Sidan uppdaterad 2012-04-24 av Maria Hedin Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!