Rådhusparken 140515

Rådhusparken

Rådhusparken är Umeås mest centrala park och vardagsrum. 2012 började arbetet med att ta fram ett gestaltningsprogram för hela parken, från Storgatan till älven. Uppdraget gick till landskapsarkitekt Ulf Nordfjell på Ramböll. Målet med arbetet var att vidareutveckla den ursprungliga Rådhusparken med stor hänsyn till parkens kulturhistoriska värden och respekt för parkens funktion bl a dess stora värde som grön mötesplats i centrala Umeå. För den älvsnära delen av Rådhusparken, där Trädgård i norr tidigare låg, var målet främst att skapa en öppnare utformning så att utsikten över älven från Rådhuset och Rådhusparken förbättras. Gestaltningen av parkens möte med vattnet var en viktig del.

Ursprungliga kvaliteter har återskapats

Förslaget blev en helhetslösning där många av Rådhusparkens ursprungliga kvaliteter återskapas med fler träd, buskar och fält av färgstarka perennplanteringar löper längs parkens båda sidor från älven upp till Storgatan och Rådhuset. Karaktärsväxter är gräset glansälväxing och perenner i blå och blåvioletta toner som stäppsalvia, kantnepeta, kungsgentiana, lungört och nävan 'Rozanne'. Värdefulla träd sparas och en hel del nya träd i stora storlekar planteras. Gångsystemet sparas i sina huvuddrag men utvidgas för att leda ned till älven. Kontakten med älven förbättras genom att öppna stråk skapas och vattnet förs in i parken på ett tydligare sätt i den nya overflowdammen vid älven och den ombyggda fontänen i parkens centralpunkt. Terrasserade gräsytor, muromgärdade planteringsytor och nya sittmöbler möjliggör mängder av nya sitt- och hängplatser med fantastisk älvsutsikt.

Mötet med älven

Den älvsnära delen har gestaltats som ett modernt parktorg. Mötet med älven har manifesterats i ett generöst, varmsvart trädäck i två nivåer. Den nya bastionen, en utsiktspunkt över älven och parken, är ett spektakulärt inslag. Granitbeläggningen i mönster inspirerat av björkstammens vit-svarta färgskiftningar ger platsen en särprägel och beständigt intryck. Samma beläggning följer strandpromenaden uppströms och omsluter det nya kulturhuset. På kajen finns strandinspirerade planteringsytor i olika färgkombinationer. Det storvuxna, brokbladiga gräset tuvrör tillsammans med stjärnflocka i olika nyanser, blodtopp, riddarsporre och höstanemon ger en tydlig karaktär. Tidig vår blommar smålökar i mängd för att senare kompletteras av kirgisilökar och tulpaner. I juni blommar de tio bäraplarna, några av dem har tillvaratagits från Trädgård i norr som tidigare fanns på platsen. Perennplanteringarna skiftar med årstiderna och om hösten bidrar även färgstarka prydnadsrönnar gulnande björkar mot en fond av mörk thujahäck. Under den mörka årstiden skapar belysningen av träden, dammen och trädäcken en helt ny upplevelse.


Etappen mellan Strandgatan och älven invigdes sommaren 2014.

Konsult: Ramböll, genom Ulf Nordfjell

Entreprenör: NCC

Rådhusparken etapp 2 startar hösten 2015

Ombyggnaden av Rådhusparken etapp2 omfattar själva parken samt Östra- och Västra Rådhusgatorna. Under sommaren kommer en entreprenör att handlas upp och byggstart beräknas bli i september. Parken beräknas vara helt färdig försommaren 2016.
Kontakt
Anna Flatholm
stadsträdgårdsmästare
090-16 14 44
070-334 61 44
mejl
Dela

Sidan publicerades 2015-06-16

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktiv utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.