Startsida Umeå kommun

Möten och protokoll


Här är datum för alla sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Vi länkar till mötesprotokoll kan du läsa om vad politikerna har bestämt. Handlingar till möten publiceras publikt för kommunfullmäktige och för övriga nämnder och utskott riktat till medier.

Protokoll


Mötesdatum 2017

Kommunfullmäktige

Måndagar, klockan 09.00

29 maj
19 juni
28 augusti
25 september
30 oktober
27 november
18 december

Kommunstyrelsen

Tisdagar, klockan 15.00

7 juni (onsdag klockan 09.00)
15 augusti
12 september
17 oktober
14 november
5 december

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott

Torsdagar, klockan 09.00

8 juni
14 september
12 oktober
16 november
7 december

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Tisdagar, klockan 09.00

23, 30 maj
13, 20 juni
8, 22, 29 augusti
5, 19, 26 september
3, 10, 24, 31 oktober
7, 21, 28 november
12, 19 december

Kommunstyrelsens
näringslivs- och planeringsutskott

Tisdagar, klockan 13.15

23 maj
13 juni
8, 22 augusti
5, 19 september
3, 24 oktober
7, 21 november
12 december

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott, företagsbesök

Onsdagar, klockan 08.00

16 augusti
13 september
11 oktober
1 november
6 december

Kommunstyrelsens personalutskott

Tisdagar, klockan 13.15

30 maj
20 juni
12 september (klockan 09.00)
17 oktober (klockan 09.00)
14 november (klockan 09.00)
5 december (klockan 09.00)

Byggnadsnämnden

Onsdagar, klockan 09.30

24 maj
14 juni (heldag, start 08.15)
23 augusti
20 september
18 oktober
15 november
13 december

Fritidsnämnden

Tisdagar, klockan 13.15

30 maj
31 augusti (torsdag)
19 september
24 oktober
21 novermber
12 december

För- och grundskolenämnden

Torsdagar, klockan 09.00

1, 22 juni
29 september (fredag)
26 oktober
23 november
21 december

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Onsdagar, klockan 09.00

31 maj
21 juni
27 september
25 oktober
29 november
20 december

Individ- och familjenämnden

Onsdagar, klockan 08.30

24 maj
21 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
22 november
20 december

Kulturnämnden

Tisdagar, klockan 13.15

20 juni
29 augusti
26 september
31 oktober
28 november

För utskrift

Mötesdagar 2017

Mötesdagar 2017
(dubbelsidig, liten storlek, pdf)

Mötesdagar 2017
(dubbelsidig, två storlekar, pdf)

Mötesdagar 2017
(enkelsidig, pdf)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Torsdagar, klockan 13.00

18 maj
15 juni
24 augusti
28 september
26 oktober
23 november
14 december

Tekniska nämnden

Torsdagar, klockan 10.00

24 maj (onsdag)
15 juni
24 augusti
28 september
26 oktober
23 november
21 december

Umeå kommunföretag AB

Måndagar, klockan 13.15

12 juni
21 augusti
16 oktober
13 november
11 december

Valnämnden

Datum inte fastställda

Äldrenämnden

Torsdagar, klockan 08.30

1 juni
31 augusti
28 september
26 oktober
23 november
21 december

Överförmyndarnämnden

Onsdagar, klockan 13.00

7 juni (studiebesök/föreläsning)
23 augusti
11 oktober
6 december

Sidan har granskats 2017-05-17

Sidans kortadress: www.umea.se/protokoll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.