Startsida Umeå kommun

Partiernas gruppledare och
politiska sekreterare i Umeå kommun

Alla partier har en gruppledare och flera av dem har dessutom politiska
sekreterare som hjälper de förtroendevalda i kommunen i det politiska arbetet.

Socialdemokraterna

Gruppledare:

Hans Lindberg
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Politiska sekreterare:

Helena Smith (föräldraledig)

Lena Sandlin
070-400 74 30
lena.sandlin@umea.se

Moderata samlingspartiet

Gruppledare:

Anders Ågren
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Politisk sekreterare:

Pasi Huikuri
072-722 37 77
pasi.huikuri@umea.se

Centerpartiet

Gruppledare:

Mattias Larsson
090-14 57 24
070-682 17 19
mattias.larsson@umea.se

Politisk sekreterare:

Maja Westling
070-772 88 76
maja.westling@umea.se

Liberalerna

Gruppledare:

Peder Westerberg
070-617 90 01
peder.westerberg@umea.se

Politisk sekreterare:

Björn Kjellsson
070-618 73 30
bjorn.kjellsson@umea.se

Miljöpartiet

Gruppledare:

Nasser Mosleh
090-16 30 35
070-699 01 34
nasser.mosleh@umea.se

Politisk sekreterare:

Gabriel Farrysson
073-727 43 81
gabriel.farrysson@umea.se

Arbetarpartiet

Gruppledare:

Jan Hägglund
070-293 74 61
info@arbetarpartiet.se

Politisk sekreterare:

Tomas Westerström
073-540 02 63
info@arbetarpartiet.se

Vänsterpartiet

Gruppledare:

Ulrika Edman
073-843 01 07
ulrika.edman@umea.se

Politisk sekreterare:

Hanna Larsson
070-611 75 35
hanna.larsson@umea.se

Kristdemokraterna

Gruppledare:

Veronica Kerr
090-17 89 42
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Politisk sekreterare:

Vakant

Feministiskt initiativ

Gruppledare:

Saašha Metsärantala
saasha@feministisktinitiativ.se

Politisk sekreterare:

Vakant

Sverigedemokraterna

Gruppledare:

Petter Nilsson
petter.nilsson.2@umea.se

Politisk sekreterare:

Marcus Bornemisza
070-240 89 30
marcus.bornemisza@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.