Startsida Umeå kommun

Partiernas gruppledare och
politiska sekreterare i Umeå kommun

Alla partier har en gruppledare och flera av dem har dessutom politiska
sekreterare som hjälper de förtroendevalda i kommunen i det politiska arbetet.

Socialdemokraterna

Gruppledare:

Hans Lindberg
070-589 01 66
mejl

Politiska sekreterare:

Helena Smith (föräldraledig)

Lena Sandlin
070-400 74 30
mejl

Moderata samlingspartiet

Gruppledare:

Anders Ågren
090-16 23 17
070-341 67 64
mejl

Politisk sekreterare:

Pasi Huikuri
072-722 37 77
mejl

Centerpartiet

Gruppledare:

Mattias Larsson
090-14 57 24
070-682 17 19
mejl

Politisk sekreterare:

Maja Westling
070-772 88 76
mejl

Liberalerna

Gruppledare:

Peder Westerberg
070-617 90 01
mejl

Politisk sekreterare:

Björn Kjellsson
070-618 73 30
mejl

Miljöpartiet

Gruppledare:

Nasser Mosleh
090-16 30 35
070-699 01 34
mejl

Politisk sekreterare:

Gabriel Farrysson
073-727 43 81
mejl

Arbetarpartiet

Gruppledare:

Jan Hägglund
070-293 74 61
mejl

Politisk sekreterare:

Tomas Westerström
073-540 02 63
mejl

Vänsterpartiet

Gruppledare:

Ulrika Edman
073-843 01 07
mejl

Politisk sekreterare:

Elisabet Forssell
090-16 11 85
070-611 75 35
mejl

Kristdemokraterna

Gruppledare:

Veronica Kerr
090-17 89 42
070-259 55 95
mejl

Politisk sekreterare:

Vakant

Feministiskt initiativ

Gruppledare:

Saašha Metsärantala
mejl

Politisk sekreterare:

Vakant

Sverigedemokraterna

Gruppledare:

Petter Nilsson
mejl

Politisk sekreterare:

Marcus Bornemisza
070-240 89 30
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.