Startsida Umeå kommun
Press

Press- och informationsmaterial

Här hittar du information, främst riktat till medier, om sammanträden, presskonferenser och pressmeddelanden, kontaktuppgifter till verksamheter, informatörer och politiker med mera. Här hittar du också material om Umeå: bilder, texter, presentationer, broschyrer, logotyper och mycket annat.

Presskonferenser

Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och nämnder bjuder vid behov in till presskonferens efter avslutat sammanträde. Kommunikatör meddelar i förväg lokala medier tid och plats för presskonferens och om en planerad presskonferens ställs in.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Umeå kommun publiceras via tjänsten Mynewsdesk och skickas till registrerade redaktioner och enskilda journalister. Vill du stå med på sändlistan? Kontakta Claes Björnberg, presskommunikatör. Pressmeddelanden visas också i flödet här nedanför.

Du kan också välja att följa Umeå kommun via Mynewsdesk eller läsa pressmeddelanden bland andra nyheter på webbplatsen.

Pressmeddelande efter beslut

Innan ett kommunalt ärende avgörs i en nämnd passerar det ofta ett utskott till nämnden. I utskottet ingår några av ledamöterna i den aktuella nämnden eller kommunstyrelsen.

Utskottet bereder ärenden som sedan ska beslutas av nämnden eller kommunstyrelsen. Det innebär att utskottet beslutar att föreslå nämnden att besluta på ett visst sätt. I det här fallet är det alltså inte utskottet som fattar beslutet. Det finns också ärenden som utskotten beslutar om själva.

En del övergripande och viktiga ärenden går vidare från nämnden/kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för det avgörande beslutet.

Umeå kommun skickar normalt pressmeddelande om politiska beslut först när ärendet är avgjort och beslutet är fattat.

Läs om kommunens organisation

Kontakt

Claes Björnberg presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
mejl

Kommunikationsenheten

Politiker

Politiska partier

Verksamheter

Telefon- och mejlkatalog

Sidan har granskats 2017-02-22

Sidans kortadress: www.umea.se/press

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.