Startsida Umeå kommun

Grafisk profil

Den grafiska manualen innehåller riktlinjer för hur Umeå kommuns grafiska profil ska användas, hur kommunen kommunicerar grafiskt, med logotyper, färger, typsnitt och layout.

Ta del av den grafiska manualens olika avsnitt via menyn.

Varför grafisk profil?

Umeå kommun kommunicerar med sin omvärld på många olika sätt. Det finns framför allt tre skäl till varför vi kommunicerar med en samlad grafisk profil.

Identifikation

För att alla ska uppfatta att det är Umeå kommun som står bakom  ett meddelande måste vi uppträda på ett konsekvent sätt. Med tiden arbetas kännedom och identifikation in hos mottagarna och våra budskap får bättre genomslagskraft. Och, framför allt, man  minns att det är Umeå kommun som är avsändare.

Trovärdighet

Ett genomtänkt grafiskt utseende ger ett professionellt intryck och  förstärker våra budskap på ett positivt sätt. Det är därför viktigt  att alla som kommunicerar utnyttjar samma visuella grund så att vi  uppfattas som seriösa och trovärdiga.

Innehåll

Det är många ledare och medarbetare inom Umeå kommun som på olika sätt ska kommunicera externt eller internt. Genom att  använda sig av de riktlinjer som anges här behöver var och en  inte fundera över det grafiska utseendet utan kan koncentrera  sitt arbete på innehållet i det budskap som ska förmedlas. Det  underlättar arbetet samtidigt som kraft kan läggas på att utforma  budskapet på ett sådant sätt att det verkligen når fram. Det innebär också att vi sparar pengar eftersom vi inte  behöver ”uppfinna hjulet” på nytt varje gång en trycksak och dylikt ska produceras.

Kontakt

Saknar du något i Umeå kommuns grafiska profil eller har du frågor? Kontakta:

Kommunikationsenheten
kommunikation@umea.se

Mer information

Umeå kommuns nuvarande grafiska profil och logotyp gäller sedan 2015. Med ett nytt och modernt utseende hoppas kommunen nå ut bättre och bli mer synlig i dagens stora informationsflöde.

Vår tidigare grafiska profil skapades 1995 och uppdaterades 2003. Den dåvarande logotypen, det gröna björklövet, var svårläst i litet format. Den syntes inte bra i konkurrens med andra logotyper och avsändare, ett av skälen till bytet.

Sidan har granskats 2018-12-10

Sidans kortadress: www.umea.se/profil

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.