Startsida Umeå kommun

Annonser

Nedan visas några olika exempel på hur den grafiska profilen för annonser ger utrymme för variation och funktion. Dessa möjligheter till variation ska användas med gott omdöme så att den grafiska profilen hålls samman.

Så gott som alla texter om lediga jobb ska ingå i samlade rekryteringsannonser. Målsättningen är att annonser för lediga jobb ska ingå i samlade annonser för rekrytering. Samma målsättning gäller för nyheter och information från kommunen. Detta gäller också de samlingsannonser som förutom "lediga jobb" även kan innehålla nyheter och information från kommunens olika avdelningar etc.

Lokaltidningarna Västerbottens-Kuriren och Folkbladet utformar annonserna enligt den grafiska profilen. VK förmedlar vidare till Folkbladet och viss övrig dagspress.

Kontakta VK för information om detta. Annonser i tidningar (och magasin etc) till vilka VK inte har någon förmedling ska givetvis också alltid följa den grafiska profilen, vare sig de produceras inom kommunen eller av en extern reklambyrå.

Standardtillämpningar

Tillämpningar för kulturen och de kommunala verksamheterna i Väven

Välj hög kvalité och tydliga uttryck för foton och illustrationer

Bildmaterialet ska vara foton eller illustrationer av hög
kvalité och med ett tydligt uttryck som speglar verksamheten eller aktiviteten.
En bra regel kan vara att ta ut svängarna lite mer, att använda fler närbilder och fler genrebilder då de kan ses som symbol för ett arrangemang snarare än visa det aktuella arrangemanget eller var arrangemanget äger rum.

Formaterad text är ingen illustration

Godkänd originalillustration

Kontakt

Saknar du något i Umeå kommuns grafiska profil eller har du frågor? Kontakta:

Kommunikationsenheten
kommunikation@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.