Startsida Umeå kommun

Bilder

Rätt bild säger mer

Bilder är en mycket viktig del i Umeå kommuns kommunikation och ska därför väljas med omsorg. Rätt bild kan stärka vårt budskap och skapa nyfikenhet och engagemang. Fel bild kan bli en innehållslös dekor och i värsta fall förvilla mer än den bidrar.

Bilder för Umeå kommun ska ge spelrum för fantasin och utstråla värme och modernitet. Tänk också på att bilder i dagspress oftast blir ganska små och därför bör vara "nära" (tagna på kort avstånd) för att uppfattas rätt.

Kom också ihåg att noga kontrollera rättigheterna för de bilder som används så att inte ekonomiska krav kan riktas mot kommunen i efterhand. På Umeå kommuns intranät finns information för anställda om vilka bilder som får användas och hur.

Kontakt

Saknar du något i Umeå kommuns grafiska profil eller har du frågor? Kontakta:

Kommunikationsenheten
kommunikation@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.