Startsida Umeå kommun

Designriktlinjer, rutsystem, marginaler, storlekar och placering

Den grafiska profilens designsystem effektiviserar grafisk produktion och möjliggör en varierad layout som anpassas efter budskap, format och bild.

Rutsystem

Formen bygger på ett flexibelt rutsystem med spalter och rader. Huvudbyggstenar är dekoren och den ljusblå bakgrundsfärgen Bris.

Stående format

A4 (till vänster): 6 spalter, 16 rader
A5 (till höger): 6 spalter, 14 rader

Liggande format

Liggande A4: 6 spalter, 12 rader
Liggande A5 (till höger): 6 spalter, 11 rader

Marginaler

Sidomarginaler anpassas till enhetens storlek. Samma marginaler gäller för stående och liggande format:

A4: 18 millimeter
A5: 13 millimeter

Text och grafik centreras i höjdled på respektive yta. Rubrik i bild/dekor kan både centreras och vänsterställas. Rubriker i bild placeras i höjdled där bilden tillåter.

Storlekar och placering

Logotypen sätts alltid vänsterställd.

Logotypen placeras normalt i nedre vänstra hörnet, såväl i trycksaker om annonser. Undantag är rollups, mässmontrar och andra enheter som ska synas på avstånd.

Logotypen centreras i höjdled när den vita bakgrundsytan är två spalter hög (till vänster).

Logotypen centreras inte i höjdled när den vita bakgrundsytan överstiger två rader (till höger).

Avståndet från enhetens topp/botten till logotypen ska då vara:
A4: 14 millimeter
A5: XX millimeter

Rekommenderad logotypstorlek för trycksaker är:
A4: 46 millimeter
A5: 38 millimeter

Minsta tillåtna logotypstorlek är 25 millimeter.

Kontakt

Saknar du något i Umeå kommuns grafiska profil eller har du frågor?

Kontakta kommunikationsenheten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.