Startsida Umeå kommun

Digital publicering

Webbplats

Umeå kommuns webbplatser ska följa den grafiska profilen med användning av profilfärger i paneler och textlänkar och bilder i kommunens unika form.

Webbplatsernas sidor ska vara funktionella och visuellt upplevas som ljusa och lätta. Om egna sidor produceras i samband med kampanjer eller liknande skall dessa alltid stämmas av med Webbstudion.

Kontakt

Saknar du något i Umeå kommuns grafiska profil eller har du frågor?

Kontakta kommunikationsenheten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.