Startsida Umeå kommun

Kampanjprinciper

En kampanj är en tidsbegränsad kommunikativ insats mot en eller flera specifik målgrupp med ett avgränsat syfte och ett tydligt mål. Till skillnad från löpande, daglig kommunikation är kampanjer omfattande kommunikationsinsatser innehållande flera enheter som skräddarsys, samordnas och planeras för att ge maximal effekt. Alla delar i en kampanj utgår från samma strategiska insikter, samma huvudbudskap och samma bärande kreativa idé.

Vi använder kampanjer när vi ställs inför tuffa kommunikativa utmaningar som kräver en hög kommunikationsfrekvens under en begränsad tidsperiod.

Alla kampanjer inom Umeå kommun skapas inom ramarna för vår grafiska profil. Umeå kommun är alltid avsändare, layouten följer alltid vårt grafiska system och vi använder alltid vårt gemensamma profiltypsnitt Calibri.

Exempel på kampanjlayout i Umeå kommuns grafiska profil:

Kontakt

Saknar du något i Umeå kommuns grafiska profil eller har du frågor?

Kontakta kommunikationsenheten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.