Startsida Umeå kommun

Kontorstryck

Umeå kommuns kontorstryck utgår från färdiga malldokument där endast textinformation anpassas.

Visitkort

Svenskspråkigt visitkort

Tvåspråkigt visitkort

Tvåspråkigt visitkort
Kontakt

Saknar du något i Umeå kommuns grafiska profil eller har du frågor? Kontakta:

Kommunikationsenheten
kommunikation@umea.se

Beställning av visitkort

Umeå kommuns anställda kan beställa visitkort via en webbtjänst på intranätet där man fyller i sina kontaktuppgifter och direkt får ett korrektur att godkänna.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.