Startsida Umeå kommun

Komplementfärger och textfärger

Komplementfärger

Den grafiska profilens sekundära färger används som komplement när huvud­färgerna inte räcker till. De används främst till informationsgrafik.

CMYK: 50, 0, 100, 0
PMS: 375 C
RGB: 140, 190, 0
#8cbe00

CMYK: 100, 0, 100, 30
PMS: 349 C
RGB: 0, 110, 30
#006e1e

CMYK: 0, 40, 10, 0
PMS: 707 C
RGB: 228, 177, 194
#e4b1c2

CMYK: 0, 0, 0, 8
PMS: Cool Gray 1 C
RGB: 240, 240, 240
#f0f0f0

CMYK: 0, 0, 0, 40
PMS: Cool Gray 5 C
RGB: 175, 175, 175
#afafaf

CMYK: 0, 0, 0, 80
PMS: Cool Gray 11 C
RGB: 85, 85, 85
#555555

Textfärger

Textfärgen i tryckta enheter är svart.
CMYK: 0, 0, 0, 100.

Textfärgen i digitala enheter är mörkgrå för bättre läsbarhet på skärm.
#555555

Kontakt

Saknar du något i Umeå kommuns grafiska profil eller har du frågor? Kontakta:

Kommunikationsenheten
kommunikation@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.