Startsida Umeå kommun

Rollups

Betraktningsavstånd och specifika tillgänglighetskrav för enheten, till exempel att ingen löpande text bör placeras närmare golvet än 60–70 cm, gör att allt innehåll inte höjdledcentrerar.

På rolluper finns endast en eller två spalter för att hålla god läsbarhet vid den textstorlek som krävs.

Mått och layout

Baseras på rollupmåtten 850x2000 mm.

Logotypens bredd: 280 mm

Marginaler: 85 mm

Spalter: 2

Rader: 18 st (ingen löpande text får placeras i de sex nedersta raderna)

Typsnittsstorlekar

Brödtext och webbavsändare: 80/104

Ingress: 110/132

Rollup1

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.