Startsida Umeå kommun

Särskild profilering

Huvudregel: kommunala verksamheter har kommunal profil

Verksamheter som ägs och drivs av kommunen ska verka inom kommunens grafiska profil. Det vinner både kommunen och den specifika verksamheten på. Umeå kommuns varumärke är ett av de mest inarbetade varumärkena lokalt och borgar för en grundkvalitet som är viktig att värna om. För målgruppen, Umeåbor, blir det också tydligt att det är en kommunal verksamhet som bedrivs med skattemedel.

Grundprincipen är att ju närmare en verksamhet är kommunens kärnuppdrag desto viktigare är det att man följer kommunens profil. Med profil avser vi logotypen som avsändare, typografi, färger, ramverk.

Om det finns behov av ett sammanhållet uttryck för en verksamhet så finns det utrymme att göra det inom den grafiska profilen. Det kan vara ett visst bild- eller illustrationsmanér, färger eller i undantagsfall en vinjett (inte att förväxla med en logotyp).

Det kommer att finnas undantag som är gränsfall och som kan kräva mer utarbetade koncept. Det gäller i första hand specifika kampanjer. Det är något som kommunikationsfunktionen får bedöma och diskutera från fall till fall, tillsammans med kommunens upphandlade reklambyrå.

Se också: Kampanjprinciper

Särprofilering

Ibland kan det dock finnas starka skäl att skapa ett eget varumärke för en verksamhet, med en egen grafisk profil. Detta trots att den drivs (helt eller delvis) av Umeå kommun. Det är då ett undantag från regeln och det finns ett antal perspektiv som styr när det undantaget kan vara aktuellt.

Som ett första steg utgår kommunikationsenheten från olika perspektiv och ett kännetecken när vi bedömer om en verksamhet ska ha kommunprofil eller inte.

Ägarperspektivet väger mycket tungt

  • Ägarperspektivet. Är verksamheten skattefinansierad?
  • Målgruppsperspektivet. Hur attraherar vi den identifierade målgruppen bäst? Hur blir vi tydliga?
  • Den aktuella verksamhetens perspektiv. Hur kommer den bäst till sin rätt?

Vi har definierat ett antal kännetecken för när en egen logotyp och profil är aktuell. Att en verksamhet uppfyller något eller några av kännetecknen innebär inte per automatik att den ska ha egen profil. Det är en samlad bedömning och ett resonemang som leder fram till beslutet. Beslutet tas av kommunikations-funktionen i samverkan med verksamheten.

  • det finns fler aktörer än kommunen som driver eller finansierar verksamheten
  • har en marknad även utanför Umeå, regional, nationell eller internationell
  • en verksamhet som troligtvis kommer att avknoppas i framtiden, alternativt att andra finansiärer kan bli aktuella i framtiden.
  • är ett besöksmål
  • inte är renodlad samhällsservice
  • har en tydlig konkurrenssituation som kräver marknadsföring

Två nivåer för särprofilering

Avsändaren Umeå kommun kan vara mer eller mindre synlig i kommunikationen. Detta bedöms i samråd med kommunikationsfunktionen.  

Egen logotyp men i övrigt enligt kommunens grafiska profil

Exempel: Umeå kommuns gymnasieskolor

Umeå kommun som tilläggsavsändare i form av logotyp och text, till exempel motsatt sida av den egna logotypens placering eller i sidfot.

På mindre enheter som pluggannonser och mindre profilprodukter behöver inte Umeå kommun vara synliga.

Kommunala bolag

Kommunala bolag har alltid egen profil, till exempel Bostaden, Umeå Energi, Vakin. Två eller flera grafiska profiler blandas aldrig.

Kontakt

Saknar du något i Umeå kommuns grafiska profil eller har du frågor? Kontakta:

Kommunikationsenheten
kommunikation@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.