Startsida Umeå kommun

En del av Green Umeå

Green Umeå är ett fristående varumärke och har en egen grafisk profil. Green Umeås grafiska profil används när Green Umeås operativa ledning kommunicerar om platsens miljöarbete.

När Umeå kommuns verksamheter kommunicerar inom miljöområdet används Umeå kommuns grafiska profil. Om man uppfyller Umeå kommuns kriterier för att använda Green Umeå-märket så kan man välja att lägga till det enligt riktlinjerna.

En del av Green Umeå

Umeå kommun är en del av Green Umeå. Vi ska inte uppfattas som ensam ägare av Green Umeå, utan som en av flera aktörer. Därför ska märket användas där det är relevant och inte som en generell miljömärkning.

Umeå kommuns verksamheter kan använda Green Umeå som en tilläggssymbol i sin grafiska kommunikation om följande kriterier är uppfyllda:

  • Arbetet sker antingen i samarbete med andra aktörer som är anslutna till Green Umeå eller så är verksamheten och/eller aktiviteten ett resultat av deltagandet i Green Umeås arbetsgrupper.
  • Arbetet har en tydlig miljöprofil.
  • Verksamheten har, från ett varumärkesperspektiv, fört dialog med Umeå kommuns kommunikationsenhet.
  • Arbetet uppfyller de kriterier som Green Umeå ställer på deltagande aktörer och uppmärksammas och lyfts på Green Umeås webbplats.

Vi använder inte Green Umeå som en tilläggssymbol:

  • När arbetet rör myndighetsutövning.
  • Som en märkning för löpande miljöarbete i kommunen.
  • Om det kan uppstå otydlighet om vem som är avsändare.
  • Om sammanhanget inte är miljörelaterat.

 

Har du frågor om din aktivitet eller verksamhet är relevant?
Kontakta din verksamhets kommunikatör.

Exempel på storlek och placering av märket

Mer om Green Umeå

Green Umeås webbplats


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.