Startsida Umeå kommun

Bad och simhallar

Det finns ett behov av att särskilja badhusens kommunikation från
Umeå kommuns övriga kommunikation. Ur ett varumärkes- och
produktionsperspektiv ska detta åstadkommas med utgångspunkt
i Umeå kommuns befintliga grafiska system.

Visuellt handlar det om mindre grönt, mer blått, eventuellt ytterligare komplement i form av färg och grafik samt exempel på lämpliga bilder. Justeringarna ska genomföras inom Umeå kommuns grafiska ramverk där logotypen, gridsystemet och typografin ligger fast och inte kommer att alterneras.

Tillägg för badverksamheten

Två extra färger

En anpassad dekor

Exempel på tillämpningar

Trycksak/annons

Trycksak/annons

Passerkort

Rollups

Samlingsannons flera bad

Exempel bad med logotyp

Exempel bad utan logotyp

Kontakt

Saknar du något i Umeå kommuns grafiska profil eller har du frågor?

Kontakta kommunikationsenheten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.