Startsida Umeå kommun

Kulturens verksamheter och de kommunala verksamheterna i Väven

Välj hög kvalité och tydliga uttryck för foton och illustrationer

Bildmaterialet ska vara foton eller illustrationer av hög kvalitet och med ett tydligt uttryck som speglar verksamheten eller aktiviteten.

En bra regel kan vara att ta ut svängarna lite mer, att använda fler närbilder och fler genrebilder då de kan ses som symbol för ett arrangemang snarare än visa det aktuella arrangemanget eller var arrangemanget äger rum.

Formaterad text är ingen illustration

Godkänd originalillustration

Kontakt

Saknar du något i Umeå kommuns grafiska profil eller har du frågor? Kontakta:

Kommunikationsenheten
kommunikation@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.