Startsida Umeå kommun

Särprofilering Umeå kommuns skolor

Umeå kommuns skolor kan ha egna logotyper. I övrigt används Umeå kommuns grafiska profil.

I de fall en skola saknar logotyp används skolans namn.

Exempel utan egen logotyp, enligt kommunens grafiska profil

Exempel med egen logotyp, i övrigt enligt kommunens grafiska profil:

Exempel med egen logotyp, i övrigt enligt kommunens grafiska profil.
Kontakt

Saknar du något i Umeå kommuns grafiska profil eller har du frågor?

Kontakta kommunikationsenheten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.