Startsida Umeå kommun

Skyltar

Grunden för kommunens skyltning är tillgänglighet och att avhjälpa eventuella hinder i kommunens publika lokaler (eller del av lokal) och på allmänna platser. Bostäder och arbetslokaler omfattas inte av riktlinjerna.

 • Publika lokaler är till exempel receptioner/informationsdiskar, fritids- och idrottsanläggningar, träffpunkter, vård- och omsorgsboenden och entréer.
 • Allmänna platser är angivna som "allmän plats" i detaljplanen.

Olika sorters skyltar

Skilj på byggnadsknutna och verksamhetsknutna skyltar.

 • Byggnadsknutna är skyltar som hör till byggnaden, till exempel korridorer, entréer och så vidare. Dessa har små eller inga krav på flexibilitet och ska vara baserade på husets kommunikationssystem.
 • Verksamhetsknutna är skyltar som rör verksamheten, till exempel namn på institutioner, avdelningar, personer och så vidare. Dessa har i allmänhet stora krav på att vara utbytbara, föränderliga och kunna kompletteras.

Skyltar för orientering

Skyltar för att kunna orientera sig i byggnader och på allmänna platser bör

 • vara tydliga, lättlästa och lättbegripliga 
 • ha god kontrast och vara lätta att läsa både på avstånd och på nära håll
 • placeras på lämplig höjd för att kunna läsas och höras både av personer i rullstol och av stående personer med nedsatt syn
 • placeras där de förväntas finnas och så att betraktare kan komma nära intill
 • ha mått och textstorlek som är anpassade till läsavståndet
 • ha yta som inte ger upphov till reflexer
 • kompletteras med bokstäver i upphöjd relief och i vissa fall med punktskrift och talad information och tydliga, lättförståeliga och välkända bildsymboler.

Rekommendationerna kommer från Boverkets byggregler (BBR 3:1425)
och råd om tillgänglighet på allmänna platser (ALM §13).

Fasadskyltar

Vissa enheter, till exempel skolor, kan ha behov av namnskyltar i närheten av byggnaden. Dessa utformas då enligt samma grundprinciper. Det gäller även när skolan eller enheten i fråga har en egen logotyp.

Teckensnitt och skärning

Teckensnittet är Calibri och skärningen regular.

Skissernas bottenfärg

Skyltarnas bottenfärg är vit. Den grå färgen i exemplen är en illustrativ färg för att visa tillgänglig yta.

Avsändare på fasadskyltar

Det är viktigt att avsämdaren på skylten är tydlig och skriven enligt Umeå kommuns riktlinjer för namngivning.

Stäm av avsändare på skyltar med ansvarig kommunikatör

Hänvisnings- och riktningsskyltar

Hänvisningsskyltar använder pilarna för att visa riktning. På byggnader med flera ingångar kan det  också vara nödvändigt att komplettera med ingångsmarkeringar för att besökare lätt ska hitta.

Exempel:

Trapphus- och våningsplansskyltar

Platsskyltar, i eller på byggnader som har fasadskylt

Kontakt

Saknar du något i Umeå kommuns grafiska profil eller har du frågor? Kontakta:

Kommunikationsenheten
kommunikation@umea.se

Mer information

Pilar och dekorplattor att ladda ner:

 

Ikoner och symboler till skyltar:

Ikoner, symboler

Sidan har granskats 2018-09-06

Sidans kortadress: www.umea.se/skyltar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.