Startsida Umeå kommun

Skyltar

Grundprinciper

Umeå kommuns skyltmaterial ska kännetecknas av tydlighet och  enkelhet. Text och bakgrund på skylten ska ha hög kontrast och sla vara lätt att läsa både på avstånd och på nära håll. Storleken på skylten och texten måste anpassas efter skyltens storlek och betraktningsavstånd.

Skyltarnas bottenfärg är vit

Observera att skyltarnas bottenfärg är vit, inte grå som i exemplen. Den grå färgen är en illustrativ färg för att visa tillgänglig yta.

Fasadskyltar

Vissa enheter, till exempel skolor, kan ha behov av namnskyltar i närheten av byggnaden. Dessa utformas då enligt samma grundprinciper. Detta gäller även när skolan eller enheten i fråga har en egen logotyp.

Skärningen på teckensnittet är regular.

Avsändare på fasadskyltar

Det är viktigt att avsämdaren på skylten är tydlig och skriven enligt Umeå kommuns riktlinjer för namngivning. Stäm alltid av avsändare på skyltar med ansvarig kommunikatör.

Hänvisnings- och riktningsskyltar

Hänvisningsskyltar använder pilarna för att visa riktning. På byggnader med flera ingångar kan det  också vara nödvändigt att komplettera med ingångsmarkeringar för att besökare lätt ska hitta.

Trapphus- och våningsplansskyltar

Platsskyltar, i eller på byggnader som har fasadskylt

Pilar och dekorplattor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Pil.zip 8.9 MB 2015-10-19 10.53
UKO_Dekor.zip 633.5 kB 2015-10-19 10.54
Kontakt

Saknar du något i Umeå kommuns grafiska profil eller har du frågor?

Kontakta kommunikationsenheten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.