Startsida Umeå kommun

Skyltar, skolor med egna logotyper

Hänvisningsskyltar utan pil:

Hänvisningsskyltar med pil:

Övergripande profilerande hänvisningsskylt vid infart:

Liten skylt vid huvudentré
nära profilerande skylt:

Liten skylt vid huvudentré
utan närhet till profilskylt:

Liten skylt
vid flera entréer:

Liten skylt vid entréer
utan närhet till profilskylt:

Placeringar, exempel:

Kontakt

Saknar du något i Umeå kommuns grafiska profil eller har du frågor? Kontakta:

Kommunikationsenheten
kommunikation@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.