Startsida Umeå kommun

Användning av Umeås stadsvapen, kommunvapen

Anställda representerar främst Umeå kommun

Anställda, ledare och förtroendevalda använder normalt Umeå kommuns grafiska profil och Umeå kommuns logotyp när man representerar Umeå kommun i olika nationella och internationella sammanhang.

När representationen gäller Umeå som stad

I vissa traditionella och internationella sammanhang, när man främst representerar staden och inte organisationen Umeå kommun, kan det vara lämpligare att använda stadsvapnet.

Stadsvapen kan användas när stadsdirektören, stadsdirektörens ledningsgrupp och kommunstyrelsen samt dess utskott representerar Umeå kommun vid till exempel:

  • högtidliga tillfällen
  • särskilt traditionsrika tillfällen
  • jubileum
  • vänortsutbyten
  • vissa utlandskontakter
  • statsbesök.

Mallar med stadsvapnet, logotyper

Alla användningar av stadsvapnet ska diskuteras med kommunikationsfunktionen, kommunövergripande som också kan hjälpa till med beställningen.

Stadsvapen med och utan borgkrona

Vapnet med borgkrona används företrädesvis av stades styre. Vapnet utan borgkrona används av övriga som har rätt att använda vapnet.

Läs mer om Umeås stadsvapen 

Vad är ett kommunvapen och hur får det användas?

Utdrag från Riksarkivets vägledning om kommunvapen

"Kommunen äger sitt vapen och följaktligen är det fritt för den att använda detta i obegränsad utsträckning. Kommunvapen används emellertid inte endast för att symbolisera kommunen som en myndighet, utan även av andra för att symbolisera kommunens geografiska område – vid nyhetsrapportering, evenemang, på souvenirer och vykort, bildekaler och som privat dekoration. I dessa sammanhang är kommunvapnet fritt för användning. Kommunen ska inte ge tillstånd eftersom det inte behövs. Användaren behöver inte ens fråga om lov. Exempelvis får en privatperson hissa upp en kommunflagga på sin flaggstång. Han riskerar dock att fastigheten av andra blir betraktad som kommunens. Det må betraktas som enbart positivt att en invånare vill ge utryck för sin kommuntillhörighet genom att använda sig av kommunvapnet – bara det görs på rätt sätt.

Om däremot en näringsidkare vill använda kommunens vapen som en del av sin logotyp eller varumärke, ska tillstånd inhämtas hos kommunen. Vid tillståndsgivning bör kommunen framhålla att näringsidkaren icke får ensamrätt till själva vapnet – detta för att garantera att även andra får utnyttja denna möjlighet samt att kommunen undantar användning av en ev. murkrona.

Bedömningen om det behövs ett tillstånd för användning av kommunvapen eller inte kan ibland vara besvärlig. I dessa fall hjälper Riksarkivet till." 

Hantering och användning av kommunvapen hos Riksarkivet

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.