Startsida Umeå kommun

Trycksaker med flera avsändare

Vid samarbeten som sker inom ramen för Umeå kommuns grafiska profl så kan det vara önskvärt att visa upp de övriga deltagarna. Det kan göras med text eller med logotyper. Vilken variant man använder beror på hur många de aktörerna är och hur logotyperna är utformade. En riktlinje är att man i första hand använder textavsändare eftersom det gör det enklare att skapa en funktionell och snygg layout.

Många avsändare

Vi använder alltid text när aktörerna blir sex stycken eller fler, eller när logotyperna är i ett format som gör att det blir svårt att skapa en snygg layout.

Man kan välja att signalera samarbetet på framsidan eller baksidan av sina produktioner, beroende på hur samarbetet är utformat.

Framsidor

Standardvariant

Variant när det är viktigt
att tydligt lyfta övriga
aktörer, exempelvis
vid delat ansvar
men i kommunen profil.

Variant med logotyper.

Baksidor

Variant med
logotyper

Variant baksida
med mer innehåll

Variant med enbart
logtyper

Kontakt

Saknar du något i Umeå kommuns grafiska profil eller har du frågor?

Kontakta kommunikationsenheten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.