Startsida Umeå kommun

Profiltypsnitt

Umeå kommuns profiltypsnitt är Calibri. Calibri används i all intern och extern kommunikation i rubriker, brödtexter, ingresser, faktatexter etc. Calibri har hög läsbarhet både på skärm och i tryck och är förinstallerat på Umeå kommuns datorer.

Rubriker

Radavstånd 1 ggr teckenstorlek, till exempel 10/10.
Optisk spärrning 0 (endast i Adobe).

Calibri Bold:

Calibri Bold

Brödtext, rubriker och mellanrubriker

Radavstånd för brödtext 1,3 ggr teckenstorlek, till exempel 10/13.
Radavstånd för rubrik/mellanrubrik 1 ggr teckenstorlek, till exempel 10/13.
Optisk spärrning -10 (endast i Adobe).

Calibri Light:

Calibri Light

Ingresser

Radavstånd 1,2 ggr teckenstorleken, till exempel 10/12.
Optisk spärrning -10 (endast i Adobe).

Calibri Italic:

Calibri Italic

Faktatexter och diagram, negativ brödtext

Radavstånd 1,3 ggr teckenstorlek, t ex 10/13.
Optisk spärrning -10.

Calibri Regular:

Calibri Regular

Textfärger

Textfärgen i tryckta enheter är svart.
CMYK: 0, 0, 0, 100.

Textfärgen i digitala enheter är mörkgrå för bättre läsbarhet på skärm.

CMYK: #555555

Kontakt

Saknar du något i Umeå kommuns grafiska profil eller har du frågor?

Kontakta kommunikationsenheten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.