Startsida Umeå kommun

Ansvarsfull alkoholservering

Diplomerad alkoholutbildning

Ansvarsfull alkoholservering är en tvådagarsutbildning som ger kursdeltagaren kunskap om olika problem som kan uppstå vid alkoholintag och drogmissbruk på krogen och hur man kan hantera detta genom ett professionellt förhållningssätt.

Efter genomförd utbildning med deltagande på alla moment samt godkänt resultat får kursdeltagaren ett diplom som en värdehandling vid anställning och ett gediget kompetensbevis. Utbildningen hålls på svenska men material och prov finns på engelska.

Minska våld och skador

Utbildningens syfte är att minska våld och skador som är relaterade till alkoholkonsumtion på barer, nattklubbar och restauranger. Utbildningen syftar också till att minska risken för överservering.

Kursen riktar sig i första hand till serveringspersonal, men även till krögare och ordningsvakter.

Metoden sprids över hela landet av länsstyrelser och Folkhälsomyndigheten.

Kontakt

Seth Åberg
processledare UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Kommande utbildning
Utbildningens innehåll

Alkohollagstiftning

Alkoholens medicinska effekter

Konflikthantering

Nöjesrelaterat våld

Narkotikaförebyggande arbete

Alkohol- och narkotikapolicy på krogen

Skriftligt test

Sidan har granskats 2018-12-11

Sidans kortadress: www.umea.se/ansvarsfullalkoholservering

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.