Startsida Umeå kommun

Hur ansöker jag om medel?

Här beskrivs arbetsgången för en ansökan om medel från utvecklingsanslaget:

  • Formulera en projektidé och kontakta en handläggare för att stämma av att idén stämmer överens med utvecklingsanslagets grundprinciper, samt att medel i anslaget finns kvar.
  • Skicka in projektansökan. Antingen skickar du samma projektansökan som även skickas till andra medfinansiärer eller så använder du Umeå kommuns mall för projektansökan.
    Vi behöver få in projektansökan minst en månad före beslutstillfället i kommunstyrelsens arbetsutskott för att hinna med beredning. Se sammanträdestider.
  • Handläggare tar emot ansökan och bereder denna. Avstämning kan ske med eventuella andra medfinansiärer.
  • Avstämning skeri intern projektavstämningsgrupp.
  • Beslut. Ansökantas i kommunstyrelsens arbetsutskott och beslut om medel tas.
  • Handläggare förmedlar beslut samt överenskommelse om projektvillkor till dig som ansökt.

 
Efter beslut om medel:

  • Under löpande projekt ska Umeå kommun en gång per år ges en kortfattad skriftlig lägesrapport. Antingen skickar du samma lägesrapport som även skickas till andra medfinansiärer eller så använder du Umeå kommuns mall för lägesrapport.
  • Projektet ska även tydligt slutrapporteras. Antingen skickar du samma slutrapport som även skickas till andra medfinansiärer eller så använder du Umeå kommuns mall för slutrapport.
Kontakt

Emmy Sundin
handläggare
Näringslivsservice
090-16 23 72
emmy.sundin@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.