Startsida Umeå kommun

Mötestider kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017

Vi förväntar oss att få in projektansökan minst 14 dagar före beslutstillfället i kommunstyrelsens arbetsutskott för att hinna med beredning.

Möten sker vanligtvis på tisdagar klockan 09.00.

10, 26 (torsdag), 31 januari
7, 21, 28 februari
7, 21, 28 mars
4, 18, 25 april
2, 9, 23, 30 maj
13, 20 juni
8, 22, 29 augusti
5, 19, 26 september
3, 10, 24, 31 oktober
7, 21, 28 november
12, 19 decemberKontakt

Emmy Sundin, Handläggare
Näringslivsservice
090 - 16 23 72
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.