Startsida Umeå kommun

Val 2018

Ta del av resultatet för riksdagsvalet på valmyndighetens webbplats:

Resultat för val till riksdagen

Resultat för val till riksdagen för Umeå

Om val till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och fattar beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi och övergripande planer. Kommunfullmäktige kan sägas vara motsvarigheten till riksdagen på lokal nivå.

Valet för kommunens del handlar om att fördela platser (mandat) för ledamöter från de politiska partierna. Umeå kommunfullmäktige har 65 mandat och under mandatperioden 2018-2022 finns tio politiska partier representerade; Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Arbetarpartiet och Sverigedemokraterna.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Vad händer efter valet?

Rösterna räknas två gånger – först i vallokalerna på valkvällen och sedan av länsstyrelsen några dagar senare. Då räknas också personrösterna.

De valda kommunfullmäktigeledamöternas första sammanträde är i oktober. Sammanträdet i september ingår i föregående mandatperiod. Då utser ledamöterna en ordförande och ledamöter i kommunstyrelsen och andra kommunala styrelser och nämnder. Besluten föregås av förhandlingar mellan och inom de politiska partierna.

De politiker som får nya uppdrag i Umeå till följd av valresultatet börjar i praktiken sina uppdrag i november 2018.

Kontakt

Valnämndens kansli:

Tordleif Hansson
090-16 12 49

Marie Sandström
090-16 12 35

Mer information

På Valmyndighetens webbplats får du veta allt om valet, rösträkning och valresultat: www.val.se.

Sittplatser i fullmäktigesalen

Sittplatser i fullmäktigesalen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.