Startsida Umeå kommun

Telefonnummer och mejladresser


Här hittar du telefonnummer och mejladress till personal i Umeå kommun.

  • Mejladresser till anställda i kommunen har formen fornamn.efternamn@umea.se.
  • För faxnummer, skriv fax i fältet för efternamn och välj organisation.

Vet du inte vem eller vad du söker?

  • Har du allmänna frågor eller synpunkter, använd medborgarslussen som förmedlar din fråga eller synpunkt till rätt mottagare.

Medborgarslussen

Telefonkatalog

Mejlänkar fungerar inte i katalogen

Vi håller på att byta mejllänkar och just nu fungerar inte mejllänkarna i telefonkatalogen. Arbete pågår för att åtgärda detta. Kommunens medarbetare har mejladress med formen fornamn.efternamn@umea.se.

Sidan har granskats 2018-02-09

Sidans kortadress: www.umea.se/telefonkatalog

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.