Startsida Umeå kommun

Faktura – betala och skicka

Betala faktura

Betalar du din faktura med ett inbetalningskort eller via internet, ange alltid fakturans OCR-nummer som referensnummer. Betalning av faktura till Umeå kommun ska ske via bankgiro 5163-4947.

Skicka faktura

Umeå kommun har ett nytt arbetssätt och ett nytt IT-stöd för beställning och fakturahantering, och det innebär också en ny fakturaadress. Adressen gäller för alla kommunens verksamheter och ersätter tidigare verksamhetsspecifika adresser:

Umeå kommun
FE 3579
838 81 Frösön

Kontakt

Frågor om kundbetalning

Kundgruppen
ekonomifunktionen
090-16 11 18
kassan@umea.se

Frågor om leverantörsfakturor och betalning

Inköpsprocessen
ekonomifunktionen
inkopsprocessen@umea.se

Mer information

Fakturor med sekretess

I kommunens sociala verksamheter krävs ibland att fakturor hanteras med sekretess. Annan fakturaadress kan därför förekomma och det framgår av särskild rekvisition.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.