Startsida Umeå kommun

Kontakta nämnder och politiker

Här är kontaktuppgifter till alla nämndsekreterare.

Kontaktuppgifter till nämnder och politiker

Nämndsekreterare:


Nämnd:

Sekreterare:

Telefon:

Mejl:

Kommunfullmäktige

Tomas Jakobsson 

090-16 12 37

mejl

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott

Olov Häggström

090-16 12 40

mejl

Kommunstyrelsen

Anna Holmstedt

090-16 23 98

mejl

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tomas Jakobsson

090-16 12 37

mejl

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott

Anna Holmstedt

090-16 23 98

mejl

Kommunstyrelsens personalutskott

Anna Holmstedt

090-16 23 98

mejl

Byggnadsnämnden

Maarit Hannele Häkkinen

090-16 13 34

mejl

Fritidsnämnden

Vakant


mejl

För- och grundskolenämnden

Kjell Högström

090-16 26 60

mejl

Gymnasie- och vuxenutbildningen

Kjell Högström

090-16 26 60

mejl

Individ- och familjenämnden

Lina Rolén Nordin

090-16 36 52

mejl

Kulturnämnden

Vakant


mejl

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ulla Aronsson

090-16 16 54

mejl

Tekniska nämnden

Annika Kjellsson Lind

090-16 13 71

mejl

Valnämnden

Marie Sandström

090-16 12 35

mejl

Äldrenämnden

Emma Nord

090-16 18 21

mejl

Överförmyndarnämnden

Susanne Töyrä

090-16 28 67

mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.