Startsida Umeå kommun

Kontakta nämnder

Kontaktvägar till nämndsekreterare:

Nämnd:

Sekreterare:

Telefon:

Mejl:

Kommunfullmäktige

Agneta Flumé

090-16 12 37

mejl

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott

Olov Häggström

090-16 12 40

mejl

Kommunstyrelsen

Anna Holmstedt

090-16 23 98

mejl

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Agneta Flumé

090-16 12 37

mejl

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott

Anna Holmstedt

090-16 23 98

mejl

Kommunstyrelsens personalutskott

Anna Holmstedt

090-16 23 98

mejl

Byggnadsnämnden

Maarit Hannele Häkkinen

090-16 13 34

mejl

Fritidsnämnden

Ann-Christin Johansson

090-16 34 80

mejl

För- och grundskolenämnden

Kjell Högström

090-16 26 60

mejl

Gymnasie- och vuxenutbildningen

Kjell Högström

090-16 26 60

mejl

Individ- och familjenämnden

Erika Kågström

090-16 36 52

mejl

Kulturnämnden

Ann-Christin Johansson

090-16 34 80

mejl

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ulla Aronsson

090-16 16 54

mejl

Tekniska nämnden

Tomas Jakobsson

090-16 13 71

mejl

Valnämnden

Marie Sandström

090-16 12 35

mejl

Äldrenämnden

Nils Larsson

090-16 18 58

mejl

Överförmyndarnämnden

Anita Wirén Konstantis

090-16 11 74

mejl

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.