Startsida Umeå kommun
Pensionärsföreningar
Här finns en lista över pensionärsföreningar uttaget ur föreningsregistret. Föreningar som inte har skickat sitt medgivande till Umeå fritid finns inte med. Vid frågor och funderingar om föreningskatalogen, kontakta Thomas Savilahti, Umeå fritid, 090-16 16 55 eller skicka ett mejl.
PRO Västerbottens län
www.pro.se/vasterbottens-lan

SPF Björken
www.spfpension.se/bjorkenumea

Polisens Pensionärsklubb
www.umepolisseniorer.se

PRO Backen
www.pro.se/backen

PRO Berghem
www.pro.se/berghem

PRO Ersboda
http://www.pro.se/ersboda

PRO Holmsund
www.pro.se/holmsund

PRO Hörnefors
www.pro.se/hornefors

PRO Sävar
Kontakperson: Axel Karlsson
Mejl: axel.karlsson97033@telia.com

PRO Obbola
www.pro.se/obbola

PRO Umeå
www.pro.se/umea

PRO Teg
www.pro.se/teg

PRO Umeå Östra
www.pro.se/umea-ostra

RPG
Kontaktperson: Berndt Eriksson
Tel 090 - 47032
Mejl: berndt.eriksson@degernas.se

SKPF avd 45
www.skpfavd45.com

SPF Rönnen
www.spfpension.se/ronnenumea

SPF Skärgården Holmsund-Obbola
www.spfpension.se/skargardenholmsundobbola

SPF Sydporten Hörnefors
www.spfpension.se/sydportenhornefors


SPF Umea Norra
www.spfseniorerna.se/umeanorra

SPRF Umeå
Sveriges Pensionärers Riksförbund
www.storspoven.sprf.se

Umeå Pensionärsuniversitet
www.umpu.se

Aktiva seniorer
www.aktivasenioreriumea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.