Startsida Umeå kommun

Avsiktsförklaring om nya idrottshallar

Näringslivs- och planeringsutskottet har godkänt en avsiktsförklaring med Thorengruppen om att företaget ska få arrendera mark för att bygga en fotbollshall samt en innebandyhall med kontorsytor. Thorengruppen ska inom nio månader kalkylera projektet, så att kommunens hyreskostnad klargörs.

Inom samma tid ska kommunen ta fram underlag för ett vägvalsbeslut i frågan om att i framtiden flytta idrotts- och mässhallarna från Nolia till annan plats. Ursprungligen var tanken att hallarna ska ligga vid Nolia, men även andra lokaliseringar kan prövas.

– Avsiktsförklaringen gör det möjligt att komma vidare i frågan. Det återstår att se vilken plats som är bäst lämpad för hallarna, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Långsiktigt förfogande

Hallarna ska hyras av Umeå kommun under lång tid, för att i sin tur hyra ut dem till enskilda föreningar, skolor och mässor. Detta innebär samma hantering som för hallar som ägs av Umeå kommun. De föreningar som Thorengruppen har intresse i ska inte ha någon särställning.
Thorengruppen är införstådd med att markupplåtelsen och övriga avtal kommer att villkoras så att Umeå kommun långsiktigt kan hyra eller på annat sätt förfoga över idrotts- och mässhallarna.

Vänsterpartiet reserverade sig efter att ha yrkat avslag till avsiktsförklaringen, bland annat av ekonomiska skäl.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
mejl

Elmer Eriksson (M)
ersättare
kommunstyrelsen
Umeå kommun
072-733 07 32
mejl

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.