Startsida Umeå kommun

Begränsad framkomlighet i milspåret på I20

För tillfället är det maskiner i rörelse i milspåret på I20-området på flera ställen, särskilt 3–6 km in på spåret. Där är även skyltar på spåret delvis nedmonterade. Anledningen är att en ny rullskidbana håller på att byggas. Arbetet beräknas pågå hela hösten.

Kontakt

Stig Nilsson
enhetschef
drift, Fritid
090-16 54 03
stig.nilsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.