Startsida Umeå kommun

Föreningsbrev 1: Umegration, bidrag och Finland

Nu kan du läsa det senaste numret av föreningsbrevet från Umeå kommun. I detta nummer berättar vi som vanligt om nyttiga saker för Umeås alla föreningar.

Med månadens brev lyfter vi att det snart är dags för Umegrations-forum igen och att det är hög tid att planera in det i kalendern. Vi vill dessutom berätta de bidrag som är aktuella just nu. Det är en hel del och det är viktigt att Umeås föreningar ser till att vara uppdaterade. Vi vill också passa på att lyfta Finlands jubileumsår och hur din förening kan engagera sig i det.

Läs hela föreningsbrevet

Kontakt

Peter Hörnemalm
avdelningschef
Föreningsbyrån
Umeå kommun
090-16 16 18
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.