Startsida Umeå kommun
Illustration på en kvinna som får en idé som visar sig genom att en glödlampa tänds ovanför hennes huvud.

Höj kunskap om demokrati med demokratiskjutsen

Demokratiskjutsen är en tillfällig satsning fram till 31 januari 2019. Ideella föreningar kan söka upp till 20 000 kronor för att genomföra demokratiprojekt under 2019.

Fram till 31 januari 2019 kan stödet sökas hos Umeå kommuns föreningsbyrå.

Syftet med demokratiskjutsarna är att öka kunskapen om demokratiska processer, stärka demokratin och öka medborgarnas inflytande i olika samhällsfrågor.

Stöd ges till projekt- och arrangemangsidéer som genomförs inom Umeå kommun.

Stödet ges till:

  • aktiviteter för att öka kunskap om demokratiska processer
  • kontaktskapande aktiviteter mellan beslutsfattare och medborgare
  • aktiviteter som riktar sig till målgrupper som inte aktivt deltar i demokratiska processer
  • projekt och arrangemang som ökar samarbete och samverkan.

Vid fördelning av stödet prioriteras projekt som sker i samverkan mellan olika föreningar/aktörer. Bidraget går inte att söka för partipolitiska aktiviteter.

Vilka som får bidragen beslutas av Föreningsbyrån. Handläggningstiden beräknas till fyra veckor från och med 31 januari.

Sök stödet via blankett för projektbidrag

Kontakt

För mer information, kontakta:

Föreningsbyrån
fritid.bidrag@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.