Startsida Umeå kommun

Miljöskjutsen, bidrag för gröna projekt

Nu kan ideella föreningar söka upp till 20 017 kronor för att genomföra miljö- och hållbarhetsprojekt i Umeå kommun under 2017 och 2018. Det nya bidraget kallas för miljöskjutsen. Fram till 15 oktober finns fem miljöskjutsar att söka hos Umeå kommuns föreningsbyrå.

Syftet med miljöskjutsen är att stödja projekt och insatser som bidrar till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Projekten ska knyta an till en eller flera av de 17 globala målen och/eller de 16 nationella miljömålen. Miljöskjutsarna är ett initiativ inom ramen för Green Umeå.

– Allt vi gör påverkar jorden lokalt och globalt. Genom miljöskjutsar vill vi uppmuntra till aktiviteter som lyfter att det kan vara roligt och lätt att leva hållbart, säger Katharina Radloff, miljöstrateg i Umeå kommun.

Vilka som får bidragen beslutas av särskilt utsedda representanter från Green Umeå i samråd med föreningsbyrån. De som får en miljöskjuts meddelas i slutet av oktober. Även under 2018 planeras för miljöskjutsar för aktiviteter som ska ske under sommaren/hösten 2018.

Kriterierna för att få en miljöskjuts

Stöd ges till projekt- och arrangemangsidéer som genomförs helt eller delvis i Umeå kommun.

Stödet ges till projekt som

Om Green Umeå

Under Green Umeå samlas företag, organisationer och privatpersoner med en vision om en grönare framtid i Umeå och den norra regionen. Vi tror att både vilja, engagemang och kunskap finns här. Det är ingen tävling i vem som är bäst, det handlar inte om var du står i dag – utan om vad just du är beredd att bidra med för att skapa förbättring.

Green Umeå skapades på initiativ av Umeå kommun, men bygger framför allt på ett samarbete mellan lokala företag och organisationer. Det är ju faktiskt när många bidrar med lite som små steg blir till stora förbättringar.

Kontakt

Jennie Jonsén
handläggare för miljöskjutsen
Föreningsbyrån
Umeå kommun
090-16 21 45
070-266 16 21
jennie.jonsen@umea.se

Katharina Radloff
miljöstrateg
övergripande planering
Umeå kommun
090-16 14 26
070-388 16 43
katharina.radloff@umea.se

Green Umeås logotyp

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.