Startsida Umeå kommun

Nya riktlinjer för hantering av föreningar med skulder

Nu förnyas riktlinjerna för hur föreningar med skulder till kommunen ska hanteras i samband med fördelning av tider i kommunens idrottsanläggningar. Detta fastställdes vid fritidsnämndens sammanträde 30 maj.

För de föreningar som inte reglerat sina skulder kan konsekvensen bli att de inte tilldelas tider i kommunens lokaler under kommande säsong. Detta gäller föreningar som inte betalat sina skulder eller startat en process om avbetalning inom tre månader.

Hänsyn tas till storlek på skulden, föreningens inställning och dialog med kommunen samt om det är något som upprepats tidigare. Beslut tas av fritidschef i samband med den ordinarie processen vid tilldelning av tider för inom- och utomhussäsong.

Bakgrund

Varje år fördelas en stor mängd tider i kommunens olika idrottsanläggningar. Med anledning av detta har fritidsnämnden ett styrdokument med mål och kriterier för fördelning av tider i inomhuslokaler. Detta dokument reviderades senast 2016 och nu finns behov av revidering i samband med 2017 års fördelningsprocess. Styrdokumentet som revideras heter ”Mål och kriterier vid fördelning av tider i Umeå kommuns idrottshallar och anläggningar”.

Kontakt

Ari Leinonen (S)
ordförande
fritidsnämnden
Umeå kommun
070-567 92 14
mejl

Lennart Johansson (M)
vice ordförande
fritidsnämnden
Umeå Kommun
070-330 37 45
mejl

Frågor gällande detaljer i riktlinjerna hänvisas till:

Stefan Hildingsson
fritidschef
Umeå kommun
070-343 26 80
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.