Startsida Umeå kommun

Planer för kommunhuset i Hörnefors

Kommunhuset i Hörnefors ska anpassas och byggas om för att kunna nyttjas av fler verksamheter och föreningsliv. Ombyggnationerna kommer att ske under september 2017 till februari 2018 till en kostnad på cirka 6 Mnkr. Under onsdagkväll 21 juni informerades föreningslivet om planerna med kommunhuset av representanter från Fritid och Fastighet på Umeå kommun.

– Jag ser framemot att äntligen få till en mötesplats i Hörnefors där människor möts över generationsgränserna. Fritidsgården blir stommen i huset, verksamheten kommer att följa intentionerna om moderna och genussmarta mötesplatser för våra ungdomar, säger Dan Vähä, avdelningschef fritid unga, Umeå kommun.

Entréplanet kommer till stor del att användas av fritidsgården medan övriga utrymmen, på källarplan och bottenplan, kommer att stå till förfogande för föreningslivet. Kempesalen fortsätter vara en bokningsbar mötes- och verksamhetslokal. Strävan är att utställningen om Gunnar Nordahl också kommer att finnas kvar. På översta planet kommer det även fortsättningsvis vara kontorsplatser för kommunal verksamhet i Hörnefors.

Umeå kommun kommer under hösten att fortsätta dialogen med föreningslivet.

– De anpassningar som framför allt ska göras är på bottenplan för fritidsgården. I övrigt är det mindre anpassningar och åtgärder för att huset ska vara i gott skick, bland annat anpassas ventilationen och dräneringen runt huset görs om, säger Erik Öhgren, fastighetsförvaltare på Umeå kommun.

Kontakt

Dan Vähä
avdelningschef
Fritid unga
Umeå kommun
dan.vaha@umea.se

Thomas Savilahti
fritidskonsulent
Umeå kommun
thomas.savilahti@umea.se

Erik Öhgren
fastighetsförvaltare
Umeå kommun
erik.ohgren@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.