Startsida Umeå kommun
Flera tecknade händer i luften i olika färger

Umegration är tillbaka 12 oktober

Umegration är ett forum som ger stöd till föreningar som arbetar med integration. Genom att samla engagerade personer med kunskap och kompetens inom området vill vi stärka samverkan mellan offentligt och frivilligt engagemang. Nästa forum är torsdag 12 oktober klockan 13.00–16.30 på Vävenscenen, Väven. Tema är språk, kultur och integration.

Umegration är det forum där offentligt och frivilligt träffas och får lära sig mer om den senaste forskingen, lyckade insatser och varandras förutsättningar.

Läs mer och anmäl dig på www.umea.se/umegration

Kontakt

Klara Enmark
fritidskonsulent
Umeå kommun
090-16 16 20
072-222 25 27
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.