Startsida Umeå kommun

Ungas fritid i Umeå näst bäst i Sverige

För femte året i rad har Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, undersökt Sveriges kommuners satsningar på ungas fritid och det förebyggande arbete mot droger och alkohol. Umeå fick det näst högsta resultatet av alla landets deltagan­de kommuner och har vänt trenden från förra året.

Undersökningen som genomförts av UNF handlar om ungas tillgång till en givande fritid i Sveriges kommuner. Totalt kunde kommunerna få fem poäng och Umeå fick näst högst resultat av alla landets deltagan­de kommuner med 4,6, en höjning från förra årets resultat på 3,8.

Öppet på kvällar och helger

Nästan alla kommuner i Västerbotten erbjuder nyktra och kostnadsfria mötesplatser som fritidsgårdar, ungdomshus och liknande. Däremot är bara hälften av dem öppna på helgkvällar. I rapporten går det att läsa att Umeås satsning på nyktra mötesplatser för unga som är öppna både varje vardagskväll och varje helg är en viktig tillgång.

– Om vi ska kunna möta ungdomars behov och rätt till inflytande så måste vi träffa dem på deras fritid och det är ju framför allt under kvällar och helger. Därför prioriterar vi i Umeå just det. Ur ett jämställhets perspektiv vet vi också att vi har en procentuellt högre del flickor som besökare under helger jämnfört med veckokvällar, säger Jan Samuelsson, enhetschef på Umeå kommun.

Samarbete med andra

Andra områden som rapporten lyfter är insatser för att ge ungdomar inflytande över beslut som fattas om deras fritid och för att säkerställa att unga har tillgång till ett föreningsliv fritt från alkohol och andra droger. Enligt rapporten är Umeå en kommun som gör riktiga bra insat­ser på båda dessa punkter.

– Något som tillkommit de senaste åren är de lokala förebyggande råden. Där samarbetar vi med föreningar, skolor och engagerade personer som finns nära ungdomarna. Det tror jag har haft en stor påverkan, inte bara på resultatet i undersökningen utan också på hur ungdomarna upplever sin fritid, säger Stefan Hildingsson, fritidschef på Umeå kommun.

I undersökningen som UNF gjorde deltog 254 av 290 kommuner. Undersökningen fokuserade på områden som inflytande, högtider, samt mötesplatser och verksamhet för unga. Dessutom undersöktes kommunernas föreningsliv och ekonomiska insatser riktade mot ungdomar.

Kontakt

Stefan Hildingsson
fritidschef
Umeå kommun
070-343 26 80 
mejl

Jan Samuelsson
enhetschef
Umeå kommun
090-16 36 25
070-640 30 76
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.