Startsida Umeå kommun

Ytterligare 27 mnkr till Norrlandsoperan

Umeå kommun skjuter till 26,9 mnkr för upprustning av Norrlandsoperans lokaler, efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Finansiering sker genom förskjutning av andra investeringar, vilket kommer att redovisas till budgetberedningen under våren 2016.

En trångbodd verksamhet vid Norrlandsoperan har inneburit arbetsmiljöproblem och säkerhetsrisker. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför i september 2015 att anslå 30 mnkr till en upprustning av lokalerna, som ägs av Umeå kommun.
En orsak till att det behövs ytterligare 26,9 mnkr är att offerterna visade att kostnaden blir 42 mnkr i stället för kalkylerade 30 mnkr. För det andra kostar det närmare 4 mnkr att behålla det platsbyggda konstverket i foajén. Slutligen önskar verksamheten 11 mnkr för förbättringar av restaurang och kök samt flytt av entrén.

Lägsta möjliga nivå

Arbetsutskottet beslutade 2016-05-10 att återremittera ärendet för en redovisning av kostnaderna för att åtgärda arbetsmiljöproblemen och säkerhetsriskerna. Arbetsutskottet ville få svar på varför kostnaderna är så mycket högre än ursprungligt beslut, vad som är ambitionshöjningar och vad som är minsta möjliga nivå på åtgärder och kostnader för detta.
Fastighet vid Umeå kommun har redovisat att lägsta möjliga nivå för att klara arbetsmiljö och säkerhetskrav är 42 mnkr. Enbart arbetsmiljöåtgärder är beräknade till 30,2 mnkr, där scenteknik är den största utgiftsposten.

– Som fastighetsägare har vi ett ansvar. Nu följer fortsatta diskussioner mellan ägarna, alltså kommunen och landstinget, om hur kostnaderna ska fördelas. När det gäller 11 miljoner för restaurang och entré, kommer kostnaden för den investeringen att läggas på hyran för den nya restauratören, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Votering

Miljöpartiet yrkade avslag till förslaget. Vänsterpartiets yrkande om att den investeringsposten hänskjuts till budgetfullmäktige i juni blev motförslag i en votering, som slutade med 5–1 (MP avstod) för tjänsteskrivelsen.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
mejl

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
mejl

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.