Startsida Umeå kommun
Information om Aktivitetskort på nätet för Umeå kommun

Information för Umeå

Regler i korthet

  • Bidrag till personer i åldrarna 7–20 (idrottsföreningar)
  • Bidrag till personer i åldrarna 7–25 (ungdomsföreningar)
  • Minst tre deltagare per sammankomst
  • Minst en ledare per sammankomst
  • En sammankomst ska vara minst 60 minuter lång
  • Max 30 deltagare per ledare

Reglerna i sin helhet

Ansökan två gånger per år

Det finns två redovisningsperioder:
1 januari–30 juni (senaste datum att skicka in periodrapporten 25 augusti)
1 juli–31 december (senaste datum att skicka in periodrapporten 25 februari)

Föreningsadministratören ska skicka in periodrapporten senast 25 augusti för vårens aktiviteter och 25 februari för höstens aktiviteter. Föreningsadministratören kan inte godkänna korten före periodens slut.

 

Obs! Ni som använder er av systemet Idrott online skickar in datafiler senast var 4:de vecka. Detta för att filerna ska läsas in i vårt system inom den 4 veckors regeln som gäller från och med 1 januari 2015.

Börja använda Aktivitetskort på nätet

Har din förening aktiviteter för ungdomar och vill börja använda Aktivitetskort på nätet? Läs igenom regler för aktivitetsstödet och kontakta sedan Föreningsbyrån (kontaktuppgifter till höger), så att ni kan komma igång.

Föreningsbyrån kan komma ut till er förening för att informera era ledare hur rapporteringen fungerar. Kontakta oss!

Kontakt

Användarfrågor:

090-16 16 60 (tryck 2) eller skicka ett e-brev. Användarsupport finns tillgänglig 7–17 vardagar (7–16.30 juni–augusti).

Datafiler från Idrottonline:

Skicka till apn.filer.

Frågor om bidrag eller regelverk (endast Umeå kommun):

Föreningsbyrå på föreningsbyrån
090-16 10 00 (växel)
mejl

Sidan har granskats 2017-08-18

Sidans kortadress: www.umea.se/aktivitetsstod

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.