Startsida Umeå kommun

Nya rutiner för aktivitetsstöd

Från och med 2016 gäller nya rutiner för det kommunala aktivitetsstödet. Är du ledare eller föreningsadministratör och rapporterar aktiviteter som ligger till grund för bidraget? Då är det extra viktigt att du håller koll på de nya rutinerna.

Varje år ses reglerna kring alla bidrag över för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Ändringarna som gäller aktivitetsstödet görs främst för att Umeå kommun ska få bättre statistik och för att minska risken att föreningar gör fel i sina ansökningar. Statisken är viktig för att kunna rikta resurser till rätt saker.

De nya rutinerna gäller för aktiviteter från och med 1 januari 2016.

I korthet är det som är nytt följande:

  • Föreningar kan ansöka om aktivitetsstöd en gång per dygn för varje individ.
  • Aktiviteten och anläggningen där den bedrivs ska vara specificerade.
  • Föreningar som ansöker om aktivitetsstöd ska bifoga årsmöteshandlingar.
  • Minst två föreningsadministratörer ska godkänna ansökningarna innan de skickas in.

Mer utförligt om vad alla förändringar innebär kan du läsa nedan.

En aktivitet per dygn och individ och förening

Från och med 2016 kan allmänna ungdomsföreningar få aktivitetsstöd för maximalt en aktivitet per dag och individ. Det innebär att om en individ deltar i flera aktiviter i samma förening under samma dygn kan bidrag bara erhållas för en av aktiviteterna.

Skulle samma individ delta i aktiviteter i olika föreningar, som teater i en förening och musik i en annan, så kan respektive förening söka bidrag för aktiviteten.

Specificerade aktiviteter

En anledning till bristerna i statistiken är att föreningar under 2015 kunnat välja kategorierna ”annan anläggning” och ”Annan kulturverksamhet”. I och med de nya rutinerna försvinner den valmöjligheten. Istället uppmanas föreningarna att välja anläggning och verksamhet utifrån en lista.

Om föreningens anläggning/lokal eller verksamhet inte finns med i listan får föreningen kontakta föreningsbyrån via mail för att lägga till valen i listan.

Årsmöteshandlingar

Från och med 2016 ska alla föreningar som ansöker om lokalt aktivitetsstöd årligen spara sina senaste årsmöteshandlingar i ApN.

Handlingar som ska bifogas är:

  • årsmötesprotokoll
  • verksamhetsberättelse
  • revisionsberättelse
  • ekonomisk berättelse (resultat- och balansräkning)

Föreningsadministratörer går in i ApN och under menyvalet "Bidragsansökan" kan de skicka in årsmöteshandlingarna. Det finns bra instruktionerna i systemet och tar det några minuter att skicka in. Om föreningen inte har sparat dessa dokument i ApN anses heller inte ansökan för aktivitetsstödet komplett.

Två föreningsadministratörer

Från och med redovisningen av aktivitetsstödet för våren 2016 ska två föreningsadministratörer, varav minst en ska vara ordförande eller annan firmatecknare i föreningen godkänna rapporten innan den skickas in.

Om er förening inte har två föreningsadministratörer, behöver ni registrera ytterligare en föreningsadministratör genom att maila personens namn, mejladress, personnummer och aktuell förening till fritid.bidrag@umea.se

Kontakt

Användarfrågor:

090-16 16 60 (tryck 2) eller skicka ett e-brev. Användarsupport finns tillgänglig 7–17 vardagar (7–16.30 juni–augusti).

Frågor om bidrag eller regelverk (endast Umeå kommun):

Föreningsbyrå på föreningsbyrån
090-16 10 00 (växel)
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.