Startsida Umeå kommun

Period för rapportering av aktiviteter

Från och med 1 januari 2015 gäller nya rutiner för inrapportering av aktivitetsstödet från Umeå kommun. Det innebär att nya krav ställs på föreningarna för att de ska kunna ta del av bidraget.

Aktivitetsstödet betalas ut två gånger på år och till grund för bidraget ligger närvaroregistreringen som berättar om hur många deltagare som varit på varje sammankomst. När de nya rutinerna för inrapportering börjar gälla innebär de att föreningarna måste registrera närvaro senast fyra veckor efter sammankomsten, annars uteblir rätten till bidraget.

Vad det innebär för föreningarna

  • För alla sammankomster som ger rätt till aktivitetsstöd måste närvarorregistreringen vara gjord senast fyra veckor efter sammankomsten.
  • Att föreningar som önskar ta del av aktivitetsstödet bör hitta nya rutiner för att ledarna närvarorapporterar i tid, helst direkt, vid sammankomster.

Om föreningen använder ApN eller andra externa system

  • Ledarna registrerar närvaro inom fyra veckor efter sammankomsten, men helst i direkt samband med den.

Om föreningen använder RF eller IdrottOnline

  • Ledarna registrerar närvaro, helst direkt, men senast 3 veckor efter sammankomster så att föreningsadministratören hinner skicka in registreringen innan fyra veckor har passerat.
  • En föreningsadministratör måste manuellt skicka in närvaroregistreringen till ApN senaste fyra veckor efter sammankomsten. Vi föreslår en rutin där föreningsadministratören skickar in närvaroregistreringar varje vecka, till exempel på fredag innan helg för att inte riskera att missa bidrag.

För alla föreningar

  • För att få bidraget utbetalt måste föreningen skicka in en periodrapport för sammankomster i samband med utbetalningstillfället:
    1 januari–30 juni (senaste datum att skicka in rapporten 25 augusti)
    1 juli–31 december (senaste datum att skicka in rapporten 25 februari)

Varför ändras rutinerna?

Rutinerna ändras framförallt för att undvika tekniska problem som uppstår när en periodrapport ska sammaställas. Det händer att föreningar riskerar att bli utan bidrag bara på grund av att närvaroregistreringen inte kommer in i tid för att fel måste rättas till på sista dagen av perioden.

En mer regelbunden registrering leder också till att kommunens politiker som får bättre underlag för beslut samt att bidragshanterare får bättre underlag för budget.

Kontakt

Användarfrågor:

090-16 16 60 (tryck 2) eller skicka ett e-brev. Användarsupport finns tillgänglig 7–17 vardagar (7–16.30 juni–augusti).

Datafiler från Idrottonline:

Skicka till apn.filer.

Frågor om bidrag eller regelverk (endast Umeå kommun):

Föreningsbyrå på föreningsbyrån
090-16 10 00 (växel)
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.